HOME Artikelen Partners van Fossiel.net
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopPartners van Fossiel.net

Eén van de voornaamste doelstellingen van Fossiel.net is om kennis over Fossielen, Mineralen en Geologie te bundelen en zo breed mogelijk te verspreiden, en om actoren samen te brengen rond deze thema's. Daarom werken we ook samen met andere websites, verenigingen, musea en organisaties. Deze partnerschappen zijn steeds vrijblijvend en gebaseerd op uitwisseling van kennis en informatie in een samenwerking waar beide partijen baat bij hebben.

Naturalis Biodiversity Center

We hebben met Naturalis afspraken gemaakt om samen te werken rond educatie en communicatie om zo verder mee de brug te slaan tussen verzamelen, wetenschap en onderwijs. Hierbij richten we ons zowel op het aanbieden van informatie, vb. door het samen verder uitbouwen van het determinatiesysteem, als op het samen delen van ervaring rond onderwerpen als communicatie en popularisering, etc... We willen met Naturalis onder meer een jaarlijkse activiteit organiseren.
Voor meer informatie over Naturalis, zie www.naturalis.nl

Kennislink

Met Kennislink werken we samen door het linken naar elkaars pagina's, en het uitwisselen van informatieve teksten.
Zie www.kennislink.nl

Hona

Samen met Hona organiseren we jaarlijks een fossielenbeurs in de omgeving van Leuven, België. Deze beurs kenmerkt zich door de afwezigheid van strikt commerciele handelaars, en een nadruk op de amateurs. De beurs heeft een eigen deontologie.
Zie www.hona.be

Steinkern.de

De Duitse site Der Steinkern is de Duitse evenknie van deze site. Daarom wisselen we informatie en ervaring uit.
Zie www.steinkern.de

Trilobites Group

De Trilobites Group heeft een verregaande samenwerking met Fossiel.net. Sinds 2014 is deze group actief binnen het platform van Fossiel.net met een eigen portal.
Zie english.fossiel.net/trilobitesgroup/

Werkgroep Fossielen Wageningen

We werken samen met de Werkgroep Fossielen Wageningen om paleontologie te promoten, onder andere tijdens zelf georganiseerde beurzen.
Zie www.werkgroepfossielenwageningen.nl/

Paleobiologische Kring

We werken samen met de Paleobiologische Kring om paleontologie te promoten, onder andere tijdens zelf georganiseerde beurzen.
Zie www.paleobiologischekring.org/homepage/


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.