HOME Artikelen Relatieve datering
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopRelatieve datering

Relatieve datering van gesteentelagen is het bepalen welke laag ouder is dan de andere. Dit onderzoek is onderdeel van het vakgebied stratigrafie. Dit in tegenstelling tot absolute datering waarbij door onderzoek een jaartal in miljoenen jaren kan worden gegeven.

Als lagen niet zijn verstoord door plooiing en gebergtevorming, ligt altijd de jongere laag boven de oudere laag (relatieve ouderdom). Deze lagen laten zich lezen als de pagina’s van een boek. Zo heeft elke laag heeft zijn eigen kenmerken en fossielen, en door verschillende lagen te onderzoeken op verschillende plekken op Aarde hebben geologen de indeling in tijdperken kunnen maken. Op dat punt weet men dus, welke pagina’s van het geologische boek voor, en welke na de andere komen. Charles Leyll kwam reeds omstreeks 1830 met enkele principes die ook vandaag de dag, behoudens uitzonderingen, nog geldige vuistregels zijn:

Zie ook het artikel Hoe oud is een fossiel?


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.