HOME Artikelen Hoe ontstaan mineralen?
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopHoe ontstaan mineralen?

Mineralen ontstaan wanneer deeltjes van dezelfde stof de kans zien samen te komen. Vaak vindt dit plaats in opgeloste toestand, of wanneer gesmolten gesteenten (vb. magma) vanuit hoge temperatuur afkoelen. Vaak wordt een regelmatig patroon opgebouwd, een kristalrooster, en spreken we van kristallisatie. Maar sommige mineralen kunnen zich ook amorf vormen.

Het kristalliseren van mineralen kan plaatsvinden vanuit gesmolten magma. Als de temperatuur in magma daalt dan onstaan er in de vloeistof mineralen. Bij een langzame temperatuurdaling kunnen deze mineralen aangroeien doordat nieuwe moleculen van het mineraal zich aansluiten aan het kristalrooster. Hoe langzamer de temperatuurdaling, hoe groter de kristallen kunnen worden. Als je bijvoorbeeld een Graniet vind met grote kristallen Kwarts en Veldspaat, dan is deze langzamer afgekoeld dan een fijne graniet. Als gesmolten gesteente heel snel afkoelt, ontstaat er een homogene massa.

Mineralen kunnen ook ontstaan door neerslag van ionen die opgelost zijn in water. Dit kan gebeuren tussen de korrels van bijvoorbeeld een sediment waardoor deze kan verharden. Ook kunnen  holtes worden opgevuld door neerslag van mineralen. Als zo'n holte gedeeltelijk word opgevuld kan een geode ontstaan waarin mooie kristallen te zien zijn.

Als een mineraal aangroeit ontstaan kristalvormen. Kristalvormen geven informatie over de manier waarop de atomen en moleculen zijn gerangschikt in het mineraal. De structuur van elk kristal van een bepaald mineraal is kenmerkend. De meeste kristallen in gesteenten groeien tegen elkaar aan omdat er geen ruimte is voor vrije groei. Enkel als mineralen de ruimte krijgen (vb. in holtes) kunnen ze mooie vrijliggende kristallen vormen. In dat geval weerspiegelt de vorm van het kristal de interne chemische en moleculaire samenstelling van het mineraal. Het kristal wordt omgeven door symmetrisch gevormde kristalvlakken. Door de hoek tussen de verschillende vlakken te meten geven de kristallen informatie over de interne kristalrooster opbouw van het mineraal


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.