paleontica-logo

 

Preparatie: Scabriscutellum van Jebel Ofaten, Marokko

Deze trilobiet heb ik aangekocht in Marokko in 2010. Hij was deels locaal geprepareerd, waarbij het cephalon met beide libragena, de linkerzijde van de thorax en een deel van het pygidium was vrijgelegd. Dit wordt voornamelijk gedaan om te demonstreren dat de trilobiet compleet was. De locale preparatie was behoorlijk uitgevoerd en de bewaringstoestand van het stuk bleek uitstekend.

door Frederik Lerouge

Hieronder het stuk zoals verworven, de trilobiet ligt met de rugzijde hol gekromd, geen evidente positie voor een preparatie.

Het stuk zoals aangekocht

Scutelliden zijn relatief kwetsbare beestjes, en fossielen zijn niet zelden beschadigd. ook predatiesporen kunnen voorkomen. Meteen na aanvang van de preparatie bleek dat er iets niet juist zat met het pygidium, een aantal barsten, alsof het pygidium gescheurd en verschoven was. Mogelijk een beschadiging die gebeurd is bij het begraven van het beestje. In ieder geval bemoeilijkte dit de preparatie van het pygidium aanzienlijk: waar de scheur zal was de schaal naar onder en rechts verschoven, en zaten vele kleine splinters, die elk individueel gezocht en geprepareerd moesten worden. 

Detail van de breuk aan het pygidium

De trilobiet blijkt over de dorsale as een rij kleine stekels te hebben. Doordat ik dit niet meteen verwacht, raakt de tip van de achterste stekel beschadigd. Dit ondestreept het belang van anatomische kennis bij preparatie nog maar eens. De stekels worden voorzichtig vrijgelegd met een fijne preparatiepen. Bij één stekel loopt het mis, ze breekt af en wordt onmiddellijk door de luchtstroom weggeblazen, het gruis op de preparatietafel in. Ook de zoom van het pygidium is bezet met microscopisch kleine stekeltjes, zelfs nauwelijks zichtbaar onder vergroting.

  • TIP: een klein stukje trilobiet terugvinden

    Om een klein fragment terug te vinden, kan het zijn dat je heel wat gruis zal moeten doorzoeken. Om te beginnen maak je het volume gruis waarin dit fragment zo klein mogelijk, zonder het risico te vergroten dat je het fragment kwijtgeraakt. Veeg eerst al het gruis op de preptafel samen. Vervolgens zeef je het in fracties van grof naar fijn. Schat in welke fractie het best aansluit bij de grootte en vorm van het verloren stukje, en doorzoek dat materiaal eerst onder de microscoop. Soms werkt deze selectietechniek verbluffend goed. 

De dorsale stekels, sterk uitvergroot (tip van een tandenstoker als referentie)

 

Microscopisch kleine stekeltjes langs de zoom van het pygidium 

De rest van de preparatie loopt vlot, en dit is een mooi stuk waar heel wat verhalen rond te vertellen zijn. 

Halfweg de preparatie

Nagenoeg klaar, enkel nog wat werk aan de dorsale stekels

 

De afgewerkte trilobiet

Feedback

Mist er iets op deze pagina? Of klopt er iets aan de tekst? Meld het ons.

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

0.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop