paleontica-logo

 

Geologische Tijdschaal

Hieronder vindt je een schema met de belangrijkste gebeurtenissen in de verschillende geologische tijdperken. Het oudste tijdperk staat onderaan, omdat de oudste lagen ook meestal onderop liggen. We leven nu in het Holoceen, onderdeel van het Kwartair tijdperk. De hoofdclassificatie is de "Era", die vervolgens weer is onderverdeeld in "Periodes".

We hanteren de tijdschaal van de International Commission on Stratigraphy. Deze commissie stelt in internationaal verband de boven en ondergrenzen van de verschillende tijdsperiodes vast. Zij maken hierbij gebruik van zoveel mogelijk absolute tijdsdateringen van de verschillende lagen. Van elke eenheid wordt een zogenaamde typesectie vastgesteld waar deze het beste ontwikkeld is.

Kwartair
0 - 2.59
Holoceen
0 - 0.012
 
0 - 0.012
Pleistoceen
0.012 - 2.588
Boven Pleistoceen
0.012 - 0.126
Midden Pleistoceen
0.126 - 0.781
Calabriaan
0.781 - 1.806
Gelasiaan
1.806 - 2.588
Neogeen
2.588 - 23.03
Plioceen
2.588 - 5.333
Piacenziaan
2.588 - 3.6
Zancleaan
3.6 - 5.333
Mioceen
5.333 - 23.03
Messiniaan
5.333 - 7.246
Tortoniaan
7.246 - 11.62
Serravalliaan
11.62 - 13.82
Langhiaan
13.82 - 15.97
Burdigaliaan
15.97 - 20.44
Aquitaniaan
20.44 - 23.03
Paleogeen
23.03 - 66
Oligoceen
23.03 - 33.9
Chattiaan
23.03 - 28.1
Rupeliaan
28.1 - 33.9
Eoceen
33.9 - 56
Priaboniaan
33.9 - 38
Bartoniaan
38 - 41.3
Lutetiaan
41.3 - 47.8
Yperiaan
47.8 - 56
Paleoceen
56 - 66
Thanetiaan
56 - 59.2
Selandiaan
59.2 - 61.6
Daniaan
61.6 - 66
Krijt
66 - 145
Boven Krijt
66 - 100.5
Maastrichtiaan
66 - 72.1
Campaniaan
72.1 - 83.6
Santoniaan
83.6 - 86.3
Coniaciaan
86.3 - 89.8
Turoniaan
89.8 - 93.9
Cenomaniaan
93.9 - 100.5
Onder Krijt
100.5 - 145
Albiaan
100.5 - 113
Aptiaan
113 - 125
Barremiaan
125 - 129.4
Hauteriviaan
129.4 - 132.9
Valanginiaan
132.9 - 139.8
Berriasiaan
139.8 - 145
Jura
145 - 201.3
Boven Jura
145 - 163.5
Tithoniaan
145 - 152.1
Kimmeridgiaan
152.1 - 157.3
Oxfordiaan
157.3 - 163.5
Midden Jura
163.5 - 174.1
Calloviaan
163.5 - 166.1
Bathoniaan
166.1 - 168.3
Bajociaan
168.3 - 170.3
Aaleniaan
170.3 - 174.1
Onder Jura
174.1 - 201.3
Toarciaan
174.1 - 182.7
Pliensbachiaan
182.7 - 190.8
Sinemuriaan
190.8 - 199.3
Hettangiaan
199.3 - 201.3
Trias
201.3 - 252.2
Boven Trias
201.3 - 235
Rhaetiaan
201.3 - 208.5
Noriaan
208.5 - 228
Carniaan
228 - 235
Midden Trias
235 - 247.2
Ladiniaan
235 - 242
Anisiaan
242 - 247.2
Onder Trias
247.2 - 252.2
Olenekiaan
247.2 - 251.2
Induaan
251.2 - 252.2
Perm
252.2 - 298.9
Lopingiaan
252.2 - 259.9
Changhsingiaan
252.2 - 254.2
Wuchiapingiaan
254.2 - 259.9
Guadelupiaan
259.9 - 272.3
Capitaniaan
259.9 - 265.1
Wordiaan
265.1 - 268.8
Roadiaan
268.8 - 272.3
Cisuraliaan
272.3 - 298.9
Kunguriaan
272.3 - 279.3
Artinskiaan
279.3 - 290.1
Sakmariaan
290.1 - 295.5
Asseliaan
295.5 - 298.9
Carboon
298.9 - 358.9
Pennsylvaniaan
298.9 - 323.2
Gzheliaan
298.9 - 303.7
Kasimoviaan
303.7 - 307
Moscoviaan
307 - 315.2
Bashkiriaan
315.2 - 323.2
Mississippiaan
323.2 - 358.9
Serpukhoviaan
323.2 - 330.9
Viseaan
330.9 - 346.7
Tournaisiaan
346.7 - 358.9
Devoon
358.9 - 419.2
Boven Devoon
358.9 - 382.7
Famenniaan
358.9 - 372.2
Frasniaan
372.2 - 382.7
Midden Devoon
382.7 - 393.3
Givetiaan
382.7 - 387.7
Eifeliaan
387.7 - 393.3
Onder Devoon
393.3 - 419.2
Emsiaan
393.3 - 407.6
Pragiaan
407.6 - 410.8
Lochkoviaan
410.8 - 419.2
Siluur
419.2 - 443.4
Pridoli
419.2 - 423
 
419.2 - 423
Ludlow
423 - 427.4
Ludfordiaan
423 - 425.6
Gorstiaan
425.6 - 427.4
Wenlock
427.4 - 433.4
Homeriaan
427.4 - 430.5
Sheinwoodiaan
430.5 - 433.4
Llandovery
433.4 - 443.4
Telychiaan
433.4 - 438.5
Aeroniaan
438.5 - 440.8
Rhuddaniaan
440.8 - 443.4
Ordovicium
443.4 - 485.4
Boven Ordovicium
443.4 - 458.4
Hirnantiaan
443.4 - 445.2
Katiaan
445.2 - 453
Sandbiaan
453 - 458.4
Midden Ordovicium
458.4 - 470
Darriwiliaan
458.4 - 467.3
Dapingiaan
467.3 - 470
Onder Ordovicium
470 - 485.4
Floiaan
470 - 477.7
Tremadociaan
477.7 - 485.4
Cambrium
485.4 - 541
Furongiaan
485.4 - 497
Etage 10
485.4 - 489.5
Jiaangshaniaan
489.5 - 494
Paibiaan
494 - 497
Serie 3
497 - 509
Guzhangiaan
497 - 500.5
Drumiaan
500.5 - 504.5
Etage 5
504.5 - 509
Serie 2
509 - 521
Etage 4
509 - 514
Etage 3
514 - 521
Terreneuviaan
521 - 541
Etage 2
521 - 529
Fortuniaan
529 - 541
Precambrium
541 - 4600
 
541 - 4600
 
541 - 4600

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

0.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop