paleontica-logo

 

Verzamelcode

Ongelukken, allerlei vernielingen en commerciële uitbuiting op vindplaatsen hebben er al meerdere malen toe geleid dat op vindplaatsen een totaal verbod op het verzamelen van fossielen werd ingesteld.

Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen, nu en in de toekomst nog wat te verzamelen valt is het belangrijk dat iedere amateur geoloog zich houd aan de volgende voor de hand liggende regels:

 • Vraag altijd toestemming aan de eigenaar van de grond of groeve
 • Houd je aan de lokale wetten en regels. In sommige landen is het bijvoorbeeld helemaal verboden om fossielen te zoeken. Respecteer beschermde gebieden!
 • Blijf af van alle machines en apparatuur als die aanwezig zijn in bijvoorbeeld groeves.
 • Let op de veiligheid. In groeves altijd een helm dragen. Niet te dicht bij rotswanden, afgronden of kliffen komen, want deze kunnen soms zonder waarschuwing instorten. Gebruik indien nodig een veiligheidsbril tegen steensplinters. Aan de kust letten op de getijden. Breng anderen en jezelf niet in gevaar!
 • Heb respect voor het milieu. Laat nooit afval achter en breng geen schade toe aan de flora en fauna. Laat de vindplaats net zo achter als je hem aantrof.
 • Breng geen schade toe aan gewassen en loop niet in bebouwde akkers.
 • Op grote schaal fossielen meenemen voor de handel leidt tot uitputting van vindplaatsen en is niet de bedoeling!
 • Gebruik alleen normaal handgereedschap en geen pneumatisch gereedschap en andere zware machines.
 • Bij het doen van vondsten die mogelijk voor de wetenschap van belang zijn, dient dit zo spoedig mogelijk bij de lokale autoriteiten (bijvoorbeeld een museum) gemeld te worden.
 • Laat geen 'afvalstenen' achter op een andere vindplaats dan dat deze zijn gevonden. Dit kan later tot verwarringen leiden. 
 • Voor later (wetenschappelijk) gebruik is het van belang bij elk fossiel de exacte vindplaats en andere belangrijke details te bewaren.

De Stichting Paleontica vraagt aan alle leden van de Paleontica Community zich strikt aan deze regels te houden. 

Zie verder ook de Deontologische Erecode van Belgische Raad voor Aardwetenschappen. 

Feedback

Mist er iets op deze pagina? Of klopt er iets aan de tekst? Meld het ons.

Doneer

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

0.0%
Percentage van ons maanddoel gehaald deze maand

 Ik wil meer weten

Geo Kalender

Adv. GeoRockShop