HOME Artikelen Excursiereglement
Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopExcursiereglement

Voor de excursies die in naam van Fossiel.net georganiseerd worden, is het van belang dat iedereen zich aan een aantal regels houdt. We zijn vaak te gast op andermans terrein, en we willen graag nog een keer terug komen. De veiligheid is natuurlijk ook een belangrijk item.

  1. De groeves en excursiepunten worden gezamenlijk betreden en verlaten op van te voren vastgestelde tijdstippen. Vaak wordt door een groeve-eigenaar aangegeven tot hoe laat we mogen zoeken. Iedere deelnemer houdt zich aan deze afspraken.
  2. Indien van toepassing wordt bij aankomst en vertrek van het terrein een presentielijst getekend. Langer verblijf op het excursieterrein is niet toegestaan. Stel de excursieleiding op de hoogte bij vroegtijdig vertrek!
  3. Soms mogen we in een bepaald gedeelte van een groeve niet komen (vb. omwille van een veligheidsrisico). De excursieleiding zal dit aangeven voordat we het terrein betreden. Houd je altijd aan deze aanwijzingen.
  4. Deelnemers moeten in groeves en bij andere excursiepunten beschermende kleding te dragen, minimum bestaande uit een veiligheidshelm, fluo hesje en stevige schoenen. In sommige gevallen kan het zijn dat hier uitzonderingen op zijn, of dat bijkomende bescherming noodzakelijk is. De excursieleiding zal dat van tevoren aangeven. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het voorzien van deze attributen. 
  5. Deelnemers dienen zich te houden aan de Verzamel code zoals deze op de site staan vermeld. De belangrijkste zaken zijn: geen vuil achter te laten, en te denken aan je veiligheid.
  6. Deelnemers aan een excursie dienen in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering (WA voor particulieren) en een reisverzekering (Als de excursie buiten het land is waar de deelnemer woont). Fossiel.net is geen formele organisatie, maar bestaat uit vrijwilligers die in hun eigen tijd excursies organiseren. Fossiel.net en de organisatoren van de excursie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade. Alle deelnemers doen mee op eigen risico.
  7. Aan sommige excursies zijn kosten verbonden. Dit wordt altijd van tevoren gemeld bij de inschrijving. Uiteraard moet voor de aanvang van de excursie de betaling zijn gedaan.
  8. Aanwijzingen van de excursieleiding dienen altijd te worden opgevolgd.
  9. Deelname aan een excursie van fossiel.net betekent aanvaarding van de excursieregels.

Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.