Facebook Fossiel.net In English In het Nederlands

Mededeling


Bouw mee aan Fossiel.net!
Hoe kan ik helpen?

Doneren

Wij zijn geheel afhankelijk van donaties. Daarom vragen wij onze gebruikers ons te helpen.

Populairste Artikelen

GeorockhopErts

Erts is een gesteente dat economisch winbare hoeveelheden van een bepaalde delfstof bevat. Zo kan bijvoorbeeld gesteente dat genoeg Hematiet bevat ijzererts zijn. Meestal gaat het om relatief kleine hoeveelheden delfstof ten opzichte van het totale gesteente. Grote hoeveelheden afvalgesteente blijft vaak achter, wat tot behoorlijke milieuproblemen kan leiden.

Bepaalde mineralen en metalen kunnen zich onder bepaalde omstandigheden ophopen waardoor een ertsvoorkomen kan ontstaan. Dat kan gebeuren door vulkanisme, door sortering van materiaal bij erosie en afzetting,of door neerslag van bepaalde opgeloste stoffen uit grondwater.

Uit ertsen worden bijvoorbeeld de metalen ijzer, tin, lood,nikkel en goud gewonnen. Maar ook zouten, kwarts of fosfaat.


Een ertsmijn in noord Albanië. Foto: Herman Zevenberg


Heb je aanvullingen op deze tekst? Neem dan contact op met het Fossiel.net Team.